COPYRIGHT / DISCLAIMER

Disclaimer

This Internet site comes about under the responsibility of the Apache Demo team and is an own initiative of the team. Although this site has been composed carefully, of it no rights can be derived. Extreme care is spent on the complete, current, correctly and accessible offer of information on this site. The site is thus continuously in development. Suggestions, questions or observations concerning the contents of this Internet site can be send by e-mail to the webmaster of this site:
apachedemoteam@hotmail.com.
-----------------------------------------------------------
Deze website komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van het Apache Demo team en is een eigen initiatief van het team. Hoewel deze site zorgvuldig is samengesteld, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend.
Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, actueel, correct en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website kunt u kenbaar maken door een e-mail te sturen naar de webmaster van deze site:
apachedemoteam@hotmail.com.

Copyright

Publication of information from this site is only permitted with preceding authorisation of the Apache Demo team.
-----------------------------------------------------------
Openbaarmaking van informatie van deze site is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van het Apache Demo team